DET HÄR ÄR EN INFORMATIONSSIDA FRÅN JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Så betalar du

Jaktkortet gäller för ett jaktår, från 1 juli till 30 juni året efter och måste förnyas varje jaktår. Om du betalar före 10 juni räknas det som betalning för innevarande år. Jaktkortet skickas till din folkbokföringsadress 2-3 veckor efter att betalningen registrerats. Du kan betala viltvårdsavgiften för jaktkort på två sätt:
  • genom "jägarregistret", eller
  • genom bankgiroinbetalning till Kammarkollegiet, Viltvårdsfonden. 

Betala i "jägarregistret" med hjälp av e-legitimation

För att logga in i jägarregistret behöver du e-legitimation, till exempel BankID eller Mobilt BankID. När du loggat in i jägarregistret kan du betala ditt statliga jaktkort och själv ladda hem ditt jaktkort som pdf för utskrift eller spara på exempelvis smarttelefon. Om du betalar och får ditt jaktkort via nätet kommer du inte få ett fysiskt jaktkort hemskickat.

Logga in i jägarregistret
Läs om e-legitimation

Saknar du e-legitimation?

Betala ditt jaktkort och ladda ned det som en pdf utan e-legitimation. Du kan även hjälpa någon som inte har tillgång till dator att betala jaktkortet. Personnumret för den du ska betala för samt ett bankkort. Ladda hem det giltiga jaktkortet och skriv ut eller spara på exempelvis smart telefon. Tänk på att om du betalar och får ditt jaktkort via nätet kommer du inte få ett fysiskt jaktkort hemskickat.

Betala jaktkort utan att logga in med e-legitimation

Betala i "jägarregistret - utländska jägare

Som utländsk jägare måste du registrera dig i jägarregistret för att kunna betala statligt jaktkort. Det är inte längre möjligt att betala jaktkort för utländsk jägare via banköverföring. Länk till jägarregistret för utländska jägare »

Observera! Personer som saknar svenskt personnummer och vill genomföra jägarexamensprov i Sverige måste först registrera sig i jägarregistret och få ut ett personligt jägarID. Vid provtillfället måste detta jägarID delges provledaren annars kommer det inte fungera att registrera provresultaten i jägarregistret på personen.

Betalning via bank

Saknar du tillgång till internet kan du välja att betala med bankgiro och får då det statliga jaktkortet skickat till din folkbokföringsadress två-tre veckor efter du betalat. Om du betalar före 10 juni räknas det som betalning för innevarande jaktår.

Betala till bankgirokonto 884-0043 (Betalningsmottagare:' Kammarkollegiet).

  • Som OCR anger du ditt tiosiffriga personnummer ÅÅMMDDXXXX omgivet av checksiffrorna 00 och 42. Exempel: 00ÅÅMMDDXXXX42.
  • Avgiften är 300 kr per jaktår.
  • Ta med dig utskrift på betalningen eller kontoutdrag under jakten som bevis på att du betalat avgiften till dess du fått ditt jaktkort hemsänt.
    Källa: Naturvårdsverket 2013-06-11